Γενική Αστική Ευθύνη

Just before European Union leaders agreed their guidelines for the Brexit negotiations last week, the president of the EU council, Donald Tusk, said: It is clear that progress on people, money and Ireland must come first. It was rather startling to find Irish concerns up there on the list of fundamental priorities, with the rights of EU citizens in Britain.

And when the guidelines were agreed, it was clear that this was more than rhetoric. EU governments have essentially committed themselves to allowing Northern Ireland to rejoin the EU if Ireland is united. This is a very big dealrather startling to find Irish concerns up there on the list of fundamental priorities,.

Our process

Step 1: Receive and Evaluate
Step 2: Analysis and Planning
Step 3: Make plans and Implement

Analysis charts and statistics

  • Company
  • Competitors

What you got ?

Britain’s departure from the EU is (in principle) to be final; Northern Ireland’s is now contingent. Britain is getting a divorce; Northern Ireland is being offered a trial separation. For Britain, there is a one-way ticket; for Northern Ireland, there is an automatic right of return. The implicit offer is two unions for the price of one: unite Ireland and you reunite with Europe.

Οδηγός Ασφάλειας Υγείας

1. Πώς θα επιλέξω το κατάλληλο για εμένα πρόγραμμα ασφάλισης;
Η απάντηση είναι απλή: στη δύσκολη στιγμή, η εξυπηρέτηση θα είναι άμεση και καλύτερης ποιότητας! Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου για διαγνωστικές εξετάσεις ή/και νοσηλεία και να λάβεις ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς αναμονές και πολύπλοκες διαδικασίες.
2. Γιατί να συνάψω ιδιωτική αφού έχω δημόσια ασφάλιση;
Η απάντηση είναι απλή: στη δύσκολη στιγμή, η εξυπηρέτηση θα είναι άμεση και καλύτερης ποιότητας! Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου για διαγνωστικές εξετάσεις ή/και νοσηλεία και να λάβεις ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς αναμονές και πολύπλοκες διαδικασίες.
4. Τι συμμετοχή έχω στα κόστη νοσηλείας;
Η απάντηση είναι απλή: στη δύσκολη στιγμή, η εξυπηρέτηση θα είναι άμεση και καλύτερης ποιότητας! Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου για διαγνωστικές εξετάσεις ή/και νοσηλεία και να λάβεις ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς αναμονές και πολύπλοκες διαδικασίες.
5. Το ασφαλιστήριο μπορεί να καλύψει και τα παιδιά μου;
Η απάντηση είναι απλή: στη δύσκολη στιγμή, η εξυπηρέτηση θα είναι άμεση και καλύτερης ποιότητας! Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου για διαγνωστικές εξετάσεις ή/και νοσηλεία και να λάβεις ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς αναμονές και πολύπλοκες διαδικασίες.