Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητό μας είναι το πολύτιμο εργαλείο, που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις και τις υποχρεώσεις μας.

Ο νόμος μάς υποχρεώνει να ασφαλίζουμε το όχημά μας με την Αστική Ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Λόγω της καθημερινής χρήσης του από εμάς εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους όπως κλοπή, φωτιά, καιρικά φυσικά φαινόμενα, ζημίες από τρίτους κ.λπ. Ακόμη, οι ίδιες ζημίες του αυτοκινήτου μας λόγω φθοράς και η θραύση κρυστάλλων είναι ζητήματα που κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο οφείλει να καλύπτει.

Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία να σχεδιάσουμε μαζί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας, στην καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.

Το κόστος αποτελεί ίσως τον καθοριστικότερο παράγοντα για την όποια επιλογή μας.

Παρακάτω θα δείτε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος μιας Ασφάλειας Αυτοκινήτου.

  • Η μάρκα, το μοντέλο και το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου απαιτούνται για να καθοριστεί η αξία του, γεγονός που ρυθμίζει το ύψος του ασφάλιστρου.

  • Η ιπποδύναμη ή φορολογήσιμη ισχύς επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στο ύψος του ασφάλιστρου.

  • Συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας τυγχάνουν σημαντικής έκπτωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

  • Ορισμένοι νομοί ( ειδικά σε παραμεθόριες – μειονεκτικές περιοχές) τυγχάνουν σημαντικών εκπτώσεων από κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες.

  • Συγκεκριμένα επαγγέλματα επίσης τυγχάνουν έκπτωσης.

  • Η ηλικία του οδηγού καθώς και τα έτη που κατέχει άδεια οδήγησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν με τη σειρά τους το κόστος ασφάλισης.

 

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

  • Αστική ευθύνη (Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές)

  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, κατά την μεταφορά του οχήματος, από πυρκαγιά

  • Υλικές ζημιές αυτοκινήτου από ανασφάλιστο όχημα

  • Φροντίδα και οδική βοήθεια ατυχήματος

  • Προστασία Bonus Malus (Δεν επιβαρύνεται το ασφάλιστρο σε περίπτωση ζημιάς)

  • Νομική προστασία

  • Θραύση κρυστάλλων

  • Πυρκαγιά

  • Τρομοκρατικές ενέργειες

  • Θεομηνίες

  • Ολική κλοπή

  • Μερική κλοπή

  • Ζημιές ιδίου αυτοκινήτου (Μικτή)

  • Πράξεις δολιοφθοράς/Κακόβουλες ενέργειες

  • Ολοκληρωμένη οδική και Ταξιδιωτική βοήθεια

 

Λίγα Λόγια

Με αφορμή τους νέους νόμους και τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας αλλά και όλων των οχημάτων που έχουν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας σας αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε με απλά λόγια.

  • Καταργείτε το προσωρινό σήμα ασφάλισης και μπορείτε να κυκλοφορείτε μόνο για το διάστημα των πρώτων 5 ημερών έχοντας μαζί σας την πρόταση ασφάλισης και την απόδειξη προπληρωμής.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ η ασφάλισή σας δεν ισχύει μετά τη λήξη του συμβολαίου και για την ανανέωσή του πρέπει να φροντίζετε την πληρωμή έως την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου.

  • Για να είσθε σίγουρος ότι ισχύει η ασφάλισή σας θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας το ασφαλιστήριο – συμβόλαιο το οποίο να συνοδεύετε με την απόδειξη πληρωμής που αναφέρουμε πιο πάνω.

  • Σε περίπτωση που έστω και μια μέρα μετά τη λήξη εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα η ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να καλύψει τη ζημιά (έως 10 ημέρες μετά τη λήξη) και στη συνέχεια έχει το νόμιμο δικαίωμα να αναζητήσει την αποζημίωση από την υπαίτιο του οποίου η ασφάλεια είχε λήξει.

  • Σε περίπτωση τροχαίου και όταν τα δύο ή περισσότερα οχήματα που εμπλέκονται σ’ αυτό έχουν κανονικά σε ισχύ ασφαλιστήρια, συμβόλαια ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ο χρόνος πληρωμής της ζημιάς δεν επιτρέπετε να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την στιγμή που ο φάκελος της ζημιάς περιέχει όλα τα νόμιμα έγγραφα για την πληρωμή αυτής (τιμολόγια επισκευής, πραγματογνωμοσύνη κ.λπ.).

 
 

AUTO

Βασικές καλύψεις

  • Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€0, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)

  • Φροντίδα ατυχήματος

  • Προστασία Bonus – Malus

  • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  • Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά

  • Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς

  • Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο

  • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών

  • Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

 

Προαιρετικές καλύψεις

  • Προσωπικό ατύχημα οδηγού και/ή ιδιοκτήτη

  • Πυρκαγιά & τρομοκρατικές ενέργειες

  • Θραύση Κρυστάλλων

  • Κακόβουλες βλάβες πυρκαγιάς

  • Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό

  • Μετάδοση της πυρκαγιάς από άλλη εστία ή εμπρησμό

  • Kλοπή ολική και μερική

  • Βανδαλισμός κλέπτη

  • Ζημιές του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλοπής/p>

  • Αντικατάσταση οχήματος λόγω φωτιάς-κλοπής

  • Ίδιες ζημιές αυτοκινήτου

  • Κακόβουλες Βλάβες ιδίων ζημιών

  • Κακόβουλες Βλάβες πυρκαγιάς

  • Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό

  • Νομική Προστασία

  • Οδική Βοήθεια

 
 

MOTO

Βασικές καλύψεις

  • Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€0, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)

  • Φροντίδα ατυχήματος

  • Προστασία Bonus – Malus

  • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  • Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά

  • Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς

  • Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο

  • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών

  • Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

 

Προαιρετικές καλύψεις

  • Νομική προστασία

  • Προσωπικό ατύχημα

  • Πυρκαγιά

  • Φυσικά φαινόμενα

  • Τρομοκρατικές ενέργειες

  • Ολική κλοπή

  • Ίδιες ζημιές

 
 

ΦΟΡΤΗΓΟ

Βασικές καλύψεις

  • Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€0, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)

  • Φροντίδα ατυχήματος

  • Προστασία Bonus – Malus

  • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  • Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά

  • Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς

  • Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο

  • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών

  • Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

 

Προαιρετικές καλύψεις

  • Προσωπικό ατύχημα οδηγού και/ή ιδιοκτήτη

  • Πυρκαγιά & τρομοκρατικές ενέργειες

  • Θραύση Κρυστάλλων

  • Κακόβουλες βλάβες πυρκαγιάς

  • Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό

  • Μετάδοση της πυρκαγιάς από άλλη εστία ή εμπρησμό

  • Kλοπή ολική και μερική

  • Βανδαλισμός κλέπτη

  • Ζημιές του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλοπής/p>

  • Αντικατάσταση οχήματος λόγω φωτιάς-κλοπής

  • Ίδιες ζημιές αυτοκινήτου

  • Κακόβουλες Βλάβες ιδίων ζημιών

  • Κακόβουλες Βλάβες πυρκαγιάς

  • Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό

  • Νομική Προστασία

  • Οδική Βοήθεια

 
 

ΤΑΞΙ

Βασικές καλύψεις

  • Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€0, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)

  • Φροντίδα ατυχήματος

  • Προστασία Bonus – Malus

  • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  • Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά

  • Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς

  • Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο

  • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών

  • Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

 

Προαιρετικές καλύψεις

  • Θραύση Κρυστάλλων

  • Νομική Προστασία

  • Οδική Βοήθεια

 
 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Βασικές καλύψεις

  • Aσφαλισμένοι κίνδυνοι – Καλύψεις

  • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους 50.000 ,00 €

  • Ολική Κλοπή

  • Ίδιες Ζημιές

  • Φροντίδα Ατυχήματος Ποδηλάτου

  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού Ποδηλάτου

  • Θάνατος από Ατύχημα (10.000,00 €)

  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (10.000,00 €)

  • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα (1.000,00 €)

  • Ζημιά σε γυαλιά οράσεως – φακούς επαφής από Ατύχημα (500,00 €)

 

Προαιρετικές καλύψεις

  • Θραύση Κρυστάλλων

  • Νομική Προστασία

  • Οδική Βοήθεια

 
 

Σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας αξίζει να νιώθετε ασφαλείς και υπεύθυνοι ως προς τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και τους συνανθρώπους σας.

 
 

Συχνές Ερωτήσεις

 
 

1. Χρειάζεται το όχημα μου να είναι πάντα ασφαλισμένο;

Η Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα σύμφωνα με τον Ν.489/76 . Αυτή η βασική ασφάλιση είναι η ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη που πρέπει να έχει κάποιος για να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει υποστεί ζημιά που προκλήθηκε από το όχημά του.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί, πως όποιο όχημα είναι σε λειτουργία και δεν έχει αποσυρθεί επίσημα από την κυκλοφορία πρέπει να ασφαλίζεται με την παραπάνω κάλυψη.

Στην χώρα μας, προκειμένου να μην ισχύει η υποχρεωτική ασφάλιση, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι πινακίδες στην Εφορία. Για να θεωρείται ένα όχημα ασφαλισμένο ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει εξοφλήσει τα ασφάλιστρα πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Το ίδιο ισχύει και για τις ανανεώσεις.

2. Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να κάνω την ασφάλεια του αυτοκινήτου μου;
 • Πρόταση Ασφάλισης

 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας & Διπλώματος Οδήγησης

 • Προηγούμενο ασφαλιστήριο.

Για τις καλύψεις Κλοπής και ιδίων ζημιών, χρειάζονται επιπλέον:

 • Φωτογραφίες του Αυτοκινήτου

 • Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς του – αν είναι καινούργιο

 • Πραγματογνωμοσύνη του αυτοκινήτου

3. Μπορώ να προσθέσω καλύψεις στο Συμβόλαιό μου όποτε θέλω;

Ναι, με πρόσθετη Πράξη, εκτός από τις καλύψεις Μερικής, Ολικής Κλοπής και Ιδίων Ζημιών, για τις οποίες απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος, και Θραύσης Κρυστάλλων που μπορεί να προστεθεί μόνο στην ανανέωση του Συμβολαίου.

4. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου;

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής.

 • Ηλικία του οδηγού.

 • Χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.X., κλπ).

 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κλπ).

 • Το ιστορικό ζημιών.

 • Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.

 • Η γεωγραφική περιφέρεια, στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί.

Βασικός, επίσης, παράγοντας τιμολόγησης είναι τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρία.

5. Πρέπει να έχω εξοφλήσει το ασφαλιστήριό μου για να ισχύει η ασφάλεια μου;

Ναι! Σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση για την ισχύ ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί η πλήρης εξόφληση των ασφαλίστρων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2014, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλισης.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ( 6909080636, 25310-72651).

6. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου με κάλυψη κλοπής;

Πέρα από τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν τις αστική μας ευθύνη, και τις οποίες πρέπει να έχουν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα βάσει νόμου, υπάρχει και ένα πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων που μπορούμε να προσθέσουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας. Μια αρκετά διαδεδομένη και χρήσιμη κάλυψη, είναι και η κάλυψη για κλοπή. Ας δούμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο σχετικά με την κλοπή στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

Αρχικά, πρέπει να σκεφτούμε πότε μας είναι πραγματικά χρήσιμη η κάλυψη για κλοπή. Όταν ψάχνουμε ασφάλεια αυτοκινήτου, και προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβόλαιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας αλλά και στο βαλάντιο μας, πρέπει να επιλέγουμε προσεκτικά τις καλύψεις που θα προσθέσουμε.

Η ασφαλιστική κάλυψη για κλοπή λοιπόν συνίσταται, σε γενικές γραμμές, στα καινούρια αυτοκίνητα και όχι στα παλαιότερα. Οι λόγοι είναι προφανείς : ένα καινούριο αυτοκίνητο είναι δελεαστικότερος στόχος για τους κλέφτες από ένα παλαιότερο, άρα κινδυνεύει περισσότερο, και φυσικά η οικονομική μας ζημία θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την απώλεια ενός καινούριου οχήματος, παρά από την αντίστοιχη ενός παλιού αυτοκινήτου.

Μεγάλη σημασία για το κόστος των ασφαλίστρων μας, αλλά και για το ποσό με το οποίο θα αποζημιωθούμε σε περίπτωση κλοπής έχει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Όταν η ασφάλεια αυτοκινήτου μας περιλαμβάνει κάλυψη για κλοπή, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που έχουμε επιλέξει καθορίζει ουσιαστικά το πού θα κυμανθεί η αποζημείωσηή μας σε περίπτωση κλοπής του οχήματός μας. Φυσικά, το κεφάλαιο αυτό δεν ορίζεται αυθαίρετα, αλλά συνάδει με την πραγματική εμπορική αξία του οχήματός μας.

Πρέπει λοιπόν να επιλέγουμε προσεκτικά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μας, σε συνεργασία φυσικά με τον ασφαλιστή μας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μην ανεβάζει τα ασφάλιστρα στα ουράνια χωρίς λόγο.

7. Μπορεί να καλυφθούν για «Κλοπή» όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως αξίας;

Για τις καλύψεις «Μερικής-Ολικής Κλοπής» και τη «Μικτή», η minimum αξία οχήματος πρέπει να είναι 6.000 ευρώ, εκτός των αυτοκινήτων ηλικίας άνω της 8ετίας που η minimum αξία πρέπει να είναι 3.500 ευρώ.

8. Σε περίπτωση Ολικής Κλοπής τι πρέπει να κάνω και πότε αποζημιώνομαι;

Θα πρέπει:

 • να γίνει μήνυση κατ’ αγνώστου στην Οικεία Αστυνομική Αρχή.

 • να ενημερωθεί η εταιρία με αναγγελία κλοπής.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία Κλοπής υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βρεθεί το όχημα σε αυτό το διάστημα.

9. Γιατί χρειάζεται να δηλωθεί ο νέος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου;

Σύμφωνα με τις στατιστικές αναλύσεις από τον κλάδο των ζημιών έχει αποδειχθεί ότι η εμπειρία του οδηγού όσο και η ηλικία του σχετίζονται με την πιθανότητα πρόκληση ατυχήματος. Ο νέος οδηγός είναι πιο πιθανό να προκαλέσει ατύχημα και μάλιστα σοβαρότερο σε σχέση με τους άλλους οδηγούς που θεωρούνται πιο έμπειροι.

Γι’ αυτό το λόγο η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να γνωρίζει ότι ένας νέος οδηγός οδηγεί το όχημα που είναι ασφαλισμένο σε αυτή.

10. Τι συνεπάγεται η δήλωση νέου οδηγού στο αυτοκίνητο;

Όταν ο νέος οδηγός ασφαλιστεί στην ήδη υπάρχουσα ασφάλεια ο κάτοχος του οχήματος θα επωμιστεί μια μικρή χρέωση στην ασφάλεια του . Η χρέωση αυτή ονομάζεται επασφάλιστρο και υπολογίζεται στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών και δεν επηρεάζει άλλες καλύψεις που μπορεί να ενσωματώνονται στο συμβόλαιο, όπως η ασφάλεια κλοπής.

Η τιμή του επασφάλιστρου αλλά και η χρονική διάρκεια ισχύς του εξαρτάται και καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε ασφαλιστικής.

11. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο νέος οδηγός στην ασφαλιστική εταιρεία και προκαλέσει ατύχημα;

Αν ο νέος οδηγός δεν έχει δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρεία και προκαλέσει ατύχημα με ζημία προς τρίτους, τότε υπάρχει πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση τα ετήσια ασφάλιστρα αστικής ευθύνης. Το πρόστιμο αυτό πρέπει να πληρωθεί πριν γίνει η πληρωμή της ζημίας.

Όταν η ζημία αφορά το όχημα του πελάτη και η ασφάλειά του είναι μικτή, τότε η ασφαλιστική εταιρεία είναι υπεύθυνη να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αποζημίωση.

12. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Πρωτεύον μέλημα των οδηγών που συγκρούστηκαν είναι να διαπιστώσουν αν υπάρχει τραυματισμός. Σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός καλούμε των Πρώτων Βοηθειών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τραυματισμός μεταφέρουμε τα οχήματα σε ασφαλές σημείο που να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία όπου είναι εφικτό ειδάλλως αν το όχημα είναι ακινητοποιημένο ενεργοποιούμε τα alarm και τοποθετούμε το τρίγωνο σε απόσταση άνω των 20 μέτρων από το όχημα ή αν βρισκόμαστε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τοποθετούμε το τρίγωνο σε απόσταση 100 μέτρων ώστε να προειδοποιήσουμε τους οδηγούς που πορεύονται.

Θα βοηθήσει αρκετά εάν τραβηχτούν κάποιες φωτογραφίες με τη θέση των οχημάτων αμέσως μετά το συμβάν.

Καλούμε τη φροντίδα ατυχήματος στο τηλέφωνο το οποίο αναγράφεται πάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας και στη συνέχεια ενημερώνουμε τον ασφαλιστή μας για να μας δώσει τις απαραίτητες συμβουλές.

Επιπλέον καλούμε την Αστυνομική Αρχή της περιοχής που προκλήθηκε το ατύχημα για την επίσημη καταγραφή του περιστατικού. Είναι αναγκαία η συμβολή τους σε περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρη η υπαιτιότητα του ατυχήματος.

13. Αποζημίωση ατυχήματος από ασφαλιστική, πόσο γρήγορα γίνεται;

Σύμφωνα με το νόμο, οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να προχωρούν στην έκδοση Προσφοράς Αποζημίωσης εντός τριών μηνών από την γνωστοποίηση της Αίτησης Αποζημίωσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν κωλύματα, ως προς την ευθύνη, την έκταση της ζημιάς ή άλλες σημαντικές παραμέτρους, δεσμεύονται (εντός του ίδιου διαστήματος) να δώσουν μια αιτιολογημένη απάντηση στην Αίτηση Αποζημίωσης.

Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης.

 • τον τόπο πληρωμής

 • τον χρόνο πληρωμής και

 • τον τρόπο πληρωμής ή αποκατάστασης της ζημίας.

Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η Προσφορά Αποζημίωσης εντός 20 ημερών καταβάλλεται το ποσό της αποζημίωσης εκτός και αν υπάρξει διαφοροποιημένη συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη.

14. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή αποζημίωσης είναι:
 • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

 • Η ταυτότητα του δικαιούχου

 • Το δίπλωμα του οδηγού

 • Τα πρωτότυπα τιμολόγια ανταλλακτικών και εργασίας

 • Τα πρωτότυπα τιμολόγια ανταλλακτικών και εργασίας

 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού τον δικαιούχο αποζημίωσης.

15. Τι συμβαίνει αν εμπλακώ σε ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες;

Σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ισχύουν σε γενικές γραμμές όσα πράγματα γνωρίζουμε, υπάρχουν όμως και μερικά σημεία που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Αρχικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στην σωστή καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της χώρας προέλευσης, της μάρκας και του τύπου του αλλοδαπού οχήματος. Συνίσταται λοιπόν να ειδοποιήσουμε την τροχαία, προκειμένουν τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν σωστά από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αντίγραφο της πράσινης κάρτας του αλλοδαπού αυτοκινήτου, του διεθνώς αναγνωρισμένου εγγράφου που πιστοποιεί το καθεστώς ασφάλισής του, αν το όχημα προέρχεται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ιράν, Μολδαβία, Μαρόκο, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Τυνησία, Ουκρανία και Ρωσία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πράσινης κάρτας, το όχημα με πινακίδες από τα ανωτέρω κράτη που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θεωρείται ανασφάλιστο.

Δεν συμβαίνει το ίδιο, αν το όχημα προέρχεται από χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου. Ο Ε.Ο.Χ. περιλαμβάνει τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάϊν, ενώ το ίδιο καθεστώς ισχύει για την Ανδόρα και την Κροατία.

16. Τι ακριβώς είναι και πότε ενεργοποιείται το σύστημα του “φιλικού διακανονισμού”;

Ο φιλικός διακανονισμός δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, που γλιτώνει τις ίδιες αλλά και τους πελάτες τους από περιττή γραφειοκρατία και σπατάλη χρόνου σε περιπτώσεις ατυχημάτων, με αποτέλεσμα οι αποζημειώσεις να καταβάλλονται ευκολότερα και πιο γρήγορα.

Φυσικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θέτουν προϋποθέσεις για να γίνει χρήση του φιλικού διακανονισμού, αλλά ευτυχώς για τους οδηγούς δεν είναι πολλές: πρέπει να εμπλέκονται μόνο δυο αυτοκίνητα στο ατύχημα, πρέπει και οι δυο εταιρείες να συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού και κυρίως πρέπει ένας από τους δύο οδηγούς να αναλάβει την ευθύνη του ατυχήματος. Οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις σχετίζονται με το ύψος των υλικών ζημιών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποια επίπεδα που ορίζονται κατά περίπτωση.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο φιλικός διακανονισμός αφορά ατυχήματα κατά το οποία οι αιτιάσεις αφορούν μόνο υλικές ζημιές, καθώς οι σωματικές βλάβες θέτουν το ατύχημα εκτός της διαδικασίας του φιλικού διακανονισμού.

Αν λοιπόν έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου με την οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτής της πολύ χρήσιμης ρύθμισης, το μοναδικό που χρειαζόμαστε είναι το ειδικό έντυπο του φιλικού διακανονισμού, το θα μας δώσει η ασφαλιστική μας εταιρεία, με σκοπό την συμπλήρωσή του και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς.

17. Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες;

Σε περίπτωση που το ατύχημα προκαλέσει σωματικές βλάβες, η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία των τραυματισμένων καθώς και το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις Φιλικού Διακανονισμού, με ύπαρξη μικρών σωματικών βλαβών.

18. Ατύχημα με ανασφάλιστο τι πρέπει να ξέρω;

Σε περίπτωση που εμπλακώ σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα συνίσταται μια ακολουθία βημάτων στα οποία καλούμαστε να προβούμε:

Α) Καλούμε την ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.
Β) Καλούμε την ΤΡΟΧΑΙΑ για να συντάξει το Δελτίο Συμβάντος.

Έτσι θα καταγραφεί και επίσημα ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο.

Πως αποζημιώνομαι;

Α) Αν από το ατύχημα μου έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές θα αποζημιωθείς από την κάλυψη «Υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα» που παρέχουν όλες ασφαλιστικές εταιρείες, στο Βασικό πακέτο ασφάλισης. H ασφαλιστική, αφού σε αποζημιώσει, μπορεί να στραφεί νομικά στον κάτοχο του ανασφάλιστου οχήματος για να επανεισπράξει το ποσό που κατέβαλε.

Β) Σε περίπτωση θανάτου ή έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες αποζημιώνεσαι μόνο από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Η διαδικασία της αποζημίωσης είναι χρονοβόρα.

19. Τι πρέπει να κάνω μετά την πώληση του αυτοκινήτου μου;

Αποφασίσατε να πουλήσετε το όχημά σας κι έχετε βρει τον αγοραστή κι είναι όλα έτοιμα για τη μεταβίβαση το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνω με το ασφαλιστήριο μου.

Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εμάς για να μας ενημερώσετε σχετικά με τη επιθυμία σας για τη διακοπή της ασφάλεια σας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται για να στείλω στην ασφαλιστική για να διακόψω την ασφάλεια μου:

Α) Θα χρειαστούμε τη μεταβιβασμένη άδεια που πιστοποιεί την αλλαγή του κατόχου.

Β) Το χαρτί από τα ΚΕΠ αν η μεταβίβαση γίνει στα ΚΕΠ ή αν η μεταβίβαση γίνει στο Υπουργείο Μεταφορών θα χρειαστούμε την άδεια που σας δίνεται.

Γ) Μια υπεύθυνη δήλωση που θα εκφράζεται την επιθυμία σας για ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας.

Από τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρακρατείται ένας μήνας, και το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στο τραπεζικό σας λογαριασμό!
Ο λόγος που παρακρατείται ο ένας μήνας είναι για να είστε κατοχυρωμένοι: Βάσει νόμου, η ασφαλιστική εταιρεία παραμένει στον ασφαλιστικό κίνδυνο αστικής ευθύνης για 30 ημέρες μετά την πώληση του οχήματος, άρα είναι υποχρεωμένη να καλύψει τυχόν ζημιές του νέου κατόχου.

20. Τι πρέπει να προσέξω για την επισκευή του οχήματος μου;

Η επισκευή του οχήματος δεν πρέπει να προχωρήσει α) χωρίς να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία, που θα κληθεί να αποζημιώσει το ατύχημα και β) χωρίς να έχει επιθεωρήσει και να έχει καταγράψει τη ζημιά ο εντεταλμένος πραγματογνώμονας, προκειμένου να κοινοποιήσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης στον αρμόδιο διακανονιστή.

21. Τι πρέπει να γνωρίζω αν ταξιδέψω με δικό μου όχημα στο εξωτερικό;
 • Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε ασφαλίσει το όχημά σας και να επεκτείνετε την ασφάλισή σας και για το εξωτερικό.

 • Είναι απαραίτητη η έκδοση της Πράσινης κάρτας αν ταξιδέψω στο εξωτερικό;

 • Παρά το ότι για τις χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) η πράσινη κάρτα δεν είναι υποχρεωτική, σας συμβουλεύουμε να ζητάτε πάντα την έκδοσή της.

 • Πόσο κοστίζει η πράσινη κάρτα και ποιες καλύψεις μου παρέχει;

 • Η κάρτα χορηγείται δωρεάν και σας καλύπτει για την Αστική σας ευθύνη προς τρίτους, δηλαδή για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος σε άλλο κράτος. Όλες οι άλλες καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, εκτός της Οδικής Βοήθειας, δεν ισχύουν στο εξωτερικό.

22. Τι μου προσφέρει η Οδική Βοήθεια;

Εντός Ελλάδος:

 • Την επιτόπια επισκευή του οχήματος.

 • Την επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού.

 • Τη μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο για επισκευή.

 • Τη μεταφορά του οχήματος και των επιβαινόντων στη μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου.

 • Την παραμονή των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο (κάλυψη δαπάνης 75 € κατ’ ανώτατο όριο).

Εκτός Ελλάδος:

 • Eπιτόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του καλυπτόμενου αυτ/του σε τοπικό συνεργείο

 • Επαναπατρισμό του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής των επιβαινόντων από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής τους (κάλυψη δαπάνης 300 € κατ’ ανώτατο όριο).

23. Τι καλύπτει η Νομική Προστασία;

Η Νομική Προστασία δεν έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα. Καλύπτει το κόστος για να διεκδικήσει ο κάθε ασφαλισμένος την αποζημίωσή του σε περίπτωση ζημιάς είτε μέσω εξώδικης λύσης της διαφοράς είτε μέσω δικαστικής προσφυγής.

24. Μπορεί κάποιος άλλος να οδηγεί το αυτοκίνητό μου και να καλύπτεται?

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι, εφόσον έχει έγκυρη άδεια οδήγησης. Καλό θα ήταν όμως, να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας , αυτοί που οδηγούν το όχημα και εφόσον διαθέτουν άδεια.

25. Μπορεί η ασφάλεια να μεταφερθεί σε ένα νέο αυτοκίνητο σε περίπτωση απόσυρσης του παλιού;

Ναι. Απλά καλέστε τον ασφαλιστικό πράκτορά σας και να τον ενημερώσετε ότι αποκτήσατε ένα άλλο όχημα. Θυμηθείτε να επιστρέψετε στον πράκτορά σας το πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το αυτοκίνητο που δεν χρησιμοποιείτε πια .

26. Χρειάζομαι πράσινη κάρτα για να ταξιδέψω στο εξωτερικό ;

Ναι χρειάζεστε . Η πράσινη κάρτα σας καλύπτει εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Προτού ταξιδέψετε ενημερώσει τον ασφαλιστικό σας πράκτορά.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.